ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η έκδοση της Κάρτας γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας ή να αποταθείτε στα κατά τόπους γραφεία μας σε όλες τις πόλεις:

Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 104
2024 Στρόβολος
Sofocles Tower (3ος, 4ος και 5ος όροφος)
Τηλ.: 00357-22402600/2
Φαξ: 00357-22402700

Πολυχώρος Νέων Λεμεσού 
Κανάρη 34, Ά’ Δημοτική Αγορά
Τηλ.: 25871471
Φαξ: 25342264

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας
Λεωφ. Γρ. Αυξεντίου 27
Πλατεία Ακρόπολης
6021 Λάρνακα
Τηλ.: 24822580, Φαξ: 24822671

Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου
Γωνία Απ. Παύλου & Γλάδστωνος
Πάφος
Τηλ.: 26306419
Φαξ: 26306219