Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου είναι ο αρμόδιος ημικρατικός οργανισμός για θέματα νεολαίας στην Κύπρο. Υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού και συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου το 1994. Άρχισε να λειτουργεί από τις 2 Ιουνίου 1994, που διορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προσφέροντας πληθώρα ευκαιριών στους νέους για ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ο Οργανισμός έχει κυρίως συμβουλευτικές αρμοδιότητες, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων για θέματα νεολαίας, όπως η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. Ως συμβουλευτικό σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υποβάλλει, μέσω του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εισηγήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας, για την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού, που είναι:

  • η πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων της Κύπρου,
  • η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητάς τους και του τόπου γενικότερα,
  • η δημιουργική και υγιής απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου και
  • η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη νεολαία.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 104
2024 Στρόβολος
Sofocles Tower (3ος, 4ος και 5ος όροφος)
Τηλ.: 00357-22402600/2
Φαξ: 00357-22402700
info@onek.org.cy | www.onek.org.cy

 

onek-logo