ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
Λεωφόρος Αθαλάσσας 104
Στρόβολος 2024, Λευκωσία
Τηλ.: 22402637 | 22402698
Φαξ: 22402700
E-mail: youthcard@onek.org.cy