Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, Κολέγια & Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, Φοιτητική Ταυτότητα μπορεί να εκδοθεί μόνο για τα πιο κάτω Πανεπιστήμια, Κολέγια, Σχολές:

Για τους φοιτητές του εξωτερικού, Φοιτητική Ταυτότητα μπορεί να εκδοθεί για όσους φοιτητές σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια/Κολέγια/Σχολές, των οποίων οι τίτλοι σπουδών (πτυχία/διπλώματα) είναι αναγνωρισμένοι από το ΚΥΣΑΤΣ.