Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι έχει εξασφαλίσει 3 εισιτήρια για το REFLECT Conference, το οποίο θα διεξαχθεί μεταξύ 13-14 Απριλίου 2018 στη Λεμεσό, τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν σε αντίστοιχο αριθμό κατόχων της Κάρτας μας! Τα εισιτήρια περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Συνέδριο και στα εργαστήρια, καθώς και στα διαλείμματα για καφέ και γεύματα και για τις 2 μέρες.

Το REFLECT είναι ένα συνέδριο, το οποίο επικεντρώνεται στις τελευταίες τεχνολογίες που αναπτύσσονται, περιλαμαβνομένων των AI, VR/AR, fintech και το μέλλον των μεταφορών. Παρέχει τις τελευταίες πληροφορίες σε σχέση με αναδυόμενες τεχνολογίες και φέρνει εμπειρογνώμονες σ’ αυτούς τους τομείς που θα ενθαρρύνουν την παραγωγική δικτύωση, αλλά και θα βοηθήσει επαγγελματίες να παραμείνουν up-to-date, αλλά και να αρχίσουν να σχεδιάζουν για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες εξελίξεις στην καριέρα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, τους ομιλητές και τις πρακτικές λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.reflectconf.com.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο event, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα μέχρι τις 25 Μαρτίου 2018 το αργότερο. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενο από τον αριθμό των εισιτηρίων, θα διεξαχθεί κλήρωση στις 26/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία μας, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε.