Το Συμβούλιο της Ευρώπης,  η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κάρτας Νέων (EYCA) και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργανώνουν μεταξύ 30-31 Ιανουαρίου 2017 στη Λευκωσία, διεθνές σεμινάριο με θέμα “Countering violent extremism and youth radicalisation: using the European Youth Card to promote peaceful communities”.

Το σεμινάριο διοργανώνεται στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (22 Νοεμβρίου 2016 – 19 Μαΐου 2017) και φιλοδοξεί να συνεισφέρει ωφέλιμες και παραγωγικές ιδέες ως προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού ανάμεσα στους Ευρωπαίους νέους, που δυνητικά οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές όπως η τρομοκρατία.

Όπως αναφέρεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη σήμερα με ραγδαία άνοδο του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της τρομοκρατίας και άλλων αρνητικών φαινομένων, τα οποία απειλούν τη δημοκρατική λειτουργία και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους διάφορους πολιτειακούς θεσμούς.

Παρότι η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεμισμός μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής ενός ατόμου, είναι προφανές ότι οι νέοι είναι ακόμη πιο εκτεθειμένοι ως προς το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Οι νέοι συνιστούν ίσως τα πιο δυναμικά και πιο δραστήρια άτομα σε θέματα κινητικότητας, γεγονός που τους προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες συναναστροφής με άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος των οργανισμών που εμπλέκονται στη λειτουργία της Κάρτας Νέων αναδεικνύεται σε πολύ σημαντικός, εφόσον οφείλουν να παρέχουν στους νέους εκείνα τα εργαλεία που θα τους παρέχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εθνικής, πολιτισμικής, θρησκευτικής ή άλλης προέλευσης.

Οι δραστηριότητες και τα ωφελήματα που παρέχονται μέσω της Κάρτας Νέων συμβάλλουν στο να δημιουργούν μια αίσθηση του «ανήκειν» ανάμεσα στους νέους, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης και παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα για ωφέλιμη διαδραστικότητα ανάμεσα σε άτομα προερχόμενα από εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτό έχει θετική επίδραση στη δημιουργία ειρηνικών κοινωνιών, μακριά από ρητορικές μίσους και νεανική εξτρεμιστική συμπεριφορά.

Οι βασικότεροι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  1. Να διερευνηθούν τρόποι μέσω των οποίων τα συστήματα της Κάρτας Νέων μπορούν να υποβοηθήσουν τις κυβερνήσεις στο να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες που προάγουν την ειρηνική συνύπαρξη,
  2. Να διερευνηθεί κατά πόσον οι τρόποι αυτοί μπορούν να συμβάλουν στην αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και
  3. Να αναζητηθούν, αναλυθούν και κοινοποιηθούν παραδείγματα καλών πρακτικών από οργανώσεις-μέλη της EYCA.

Στο σεμινάριο αναμένεται να λάβουν μέρος 40 περίπου εκπρόσωποι Υπουργείων ή Κυβερνητικών Υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης, νεολαίας και κοινωνικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι οργανώσεων-μελών της EYCA, εκπρόσωποι ΜΚΟ, νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο κ.α. Θα περιλαμβάνει διαλέξεις από εμπειρογνώμονες, συζητήσεις σε επίπεδο ολομέλειας, αλλά και εργαστήρια με ομάδες ατόμων. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν μετά το πέρας του σεμιναρίου από τον Οργανισμό Νεολαίας.

Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ.