Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στην Κύπρο αλλάζει εμφάνιση. Πλέον, στους νέους κατόχους θα εκδίδονται οι πιο κάτω κάρτες, ενώ βέβαια παραμένουν σε ισχύ και οι παλιότερες για τους υφιστάμενους.

screen-shot-09-13-16-at-12-02-pmscreen-shot-09-13-16-at-12-03-pm

 

 

 

Το ίδιο ισχύει και για τη Φοιτητική Ταυτότητα. Νέο look, ίδια αξία, περισσότερα προνόμια!

screen-shot-09-13-16-at-12-09-pmscreen-shot-09-13-16-at-12-05-pm