Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, 02/09/16, συνάντηση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με εκπροσώπους των Πανεπιστημίων/Κολεγίων που εκδίδουν τη Φοιτητική Ταυτότητα (European Youth Card – Student) στην Κύπρο.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Πανεπιστημίων/Κολεγίων για τα νέα δεδομένα του προγράμματος, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας, προς όφελος των φοιτητών.

Μέσω της απευθείας επαφής του Οργανισμού με τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, η έκδοση της Φοιτητικής Ταυτότητας μπορεί να γίνεται πλέον μαζικά και έτσι οι φοιτητές θα μπορούν να εξασφαλίζουν άμεσα και γρήγορα τη δική τους Κάρτα απευθείας μέσω των Σχολών τους.