Κατόπιν σχετικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Νεολαίας και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων, όλοι οι κάτοχοι της Φοιτητικής Ταυτότητας (European Youth Card – Student) δικαιούνται με την επίδειξη της Κάρτας 50% έκπτωση στην τιμή των κομίστρων των λεωφορείων που εκτελούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές σε τακτικές γραμμές σε όλες τις πόλεις.

*Σημείωση: η πιο πάνω έκπτωση ισχύει ΜΟΝΟ για τους κατόχους της Φοιτητικής Ταυτότητας (European Youth Card – Student) του Οργανισμού Νεολαίας. Δεν ισχύει για τους κατόχους της απλής Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ούτε για κατόχους φοιτητικών ταυτοτήτων των Πανεπιστημίων.