15% έκπτωση για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για διαμονή στα Napa Prince Hotel Apartments. Η έκπτωση ισχύει για κρατήσεις στις τρέχουσες τιμές, εξαιρουμένης της περιόδου από 1η Ιουλίου με 20 Αυγούστου.

230762_207377335963125_5612931_n-300x160

 

Τεύκρου Ανθία 65, 5342 Αγία Νάπα | Τηλ.: 23721483
nprince@cytanet.com.cy | http://napaprince.com