Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία έκδοσης και παράδοσης της Ευρωπαικής Κάρτας Νέων στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.

Η παροχή της κάρτας είχε αποφασιστεί σε συνάντηση του Προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας κ. Παναγιώτη Σεντώνα και του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαίδη, την 1η Ιουλίου. Εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας ΥΠΑΜ και ΟΝΕΚ, αλλά και στα νέα προγράμματα παροχής θετικών κινήτρων προς τους εθνοφρουρούς που θα παρέχονται με την νέα ΕΣΣΟ.

Για την ενημέρωση των νεοσύλλεκτων είχαν στηθεί ειδικά κέντρα σε όλα τα ΚΕΝ, όπου είχαν την ευκαιρία να συμπληρώσουν την αίτηση για την έκδοση της κάρτας.