20% έκπτωση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες Σπουδών για Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό στο I.E.K. Βασιλείου στη Λεμεσό για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

benefits_13-300x107
Νίκου Παττίχη 112, 3070 Λεμεσός | Τηλ.: 25345800
iek@iekvasiliou.com | www.spoudes.com.cy